Loading

Çok az bilinen Jeoloji nedir? Nelerle uğraşır?

Jeoloji tanımı ve alt bilim dalları

Jeolojinin alt dalları ile ilgili görsel

Yerbilimi anlamına gelen jeoloji, adını yunanca  Ge: yer , Logos: bilim kelimelerinden almıştır. Jeoloji, yerküresinin Güneş sistemi içindeki durumundan, onun fiziksel özelliği ve kimyasal bileşiminden, iç ve dış kuvvetler etkisiyle uğradığı değişikliklerden, beş milyar yıllık süre içindeki oluşum ve gelişiminden, canlıların ilk yaradılışlarından günümüze kadar geçirmiş oldukları evrimlerden söz eden tarihsel bir doğa bilimidir(KETİN,  1988). Jeolojinin alt dallarını ise şunlar oluşturmaktadır;

Genel Jeoloji

İç ve dış kuvvetlerin etkisi altında yerkabuğundaki değişiklikleri kapsamaktadır.

Mineraloji-Petrografi

Yerkabuğunu oluşturan kayaçları ve oluştukları yapı maddelerini inceler.

 

Yapısal Jeoloji ve Tektonik

Yer kabuğunun yapısından, bu yapıyı oluşturan hareket ve deformasyonları inceler.

Sedimantoloji ve Stratigrafi

Çökel kayaların çökelme yapısını ve oluşum şekillerini inceler(Sedimantoloji).Yer kabuğunun tarihi boyunca geçirdiği anorganik gelişimini inceler(Stratigrafi).


(Tam Ekran Görüntüsü)

Paleontoloji

Jeolojik zamanlar boyunca yaşamış canlıların evrimlerinden ve taşlaşmış (fosilleşmiş) artıklarını inceler.

Yakıtlar Jeolojisi:

Fosil yakıtların oluşumu, aranması, değerlendirilmesi ve çevresel etkilerini araştırır.

Hidrojeoloji

Yer kabuğu içindeki suların hareketini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, kayaçlar içerisinde bulunuuş şekillerini ve bunları etkileyen faktörleri inceler.

Mühendislik Jeolojisi

Yol, baraj, köprü, tünel, bina gibi yapılarının yapılabilmesi için kayaçların mühendislik parametrelerini konu alır.

Maden Jeolojisi

Yer kabuğu içerisindeki madenlerin oluşum koşullarını inceler. 

Jeokimya

Kayaçların, minerallerin ve madenlerin kimyasal özelliklerini inceler.

Paleoklimaloji

Jeolojik devirlerdeki iklim ve atmosfer koşullarını inceler.

 

Görüldüğü gibi jeoloji çok geniş  çalışma alanına sahiptir.

 Yol, baraj, tünel vb. gibi yapıların zemininde Jeoloji mühendislerinin imzası vardır.Maden mühendisleri , Jeofizik mühendisleri , Hidrojeoloji mühendisleri, İnşaat mühendisleri ile ortak çalışmalar yaparlar. Dolayısıyla çeşitli bilim dalları ile birlikte çalışmakta aynı zamanda farklı bilim dalları tarafından da yararlanılmaktadır. 

Son olarak HOLMES'in şu sözleri ile bitirmek istiyorum; Çekiç, pusula ve harita ile arazi üzerinde dolaşan jeolog ferah ve sevinçli bir ömür sürer.Onun gözlem kuvveti kendisini her an tazeler, doğa sevgisi gittikçe kökleştirir ve çeşitli buluşları, keşifleri onun heyecan dolu yüreğinde daima bir alev gibi parlar.

N. Kardelen Esim
Standart Üye / 3 Yazı / 19,5K Okunma

KTÜ- Jeoloji Mühendisliği'20 KTÜ- Jeoloji Mühendisliği/Yüksek Lisans (Genel Jeoloji/Petrol Jeolojisi)

Can Yılmaz 25 Mayıs 2020 - 02:43:46

Yanıtla

Emeğinize sağlık,bilgilendirici bir yazı olmuş, umarım jeoloji dalı daha üst noktalara gelir.


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST