Loading

Anam Cara: Eski İrlanda Kültüründe Ruh Arkadaşlığı

Anam Cara: İrlanda'da ruh arkadaşlığı, druidler, St. Patrick ve John O'Donohue

kelt rahipleri

Anam Cara Kelt dünyasında ve özellikle eski İrlanda kültüründe “ruh arkadaşı” anlamına gelir. İrlandaca ruh anlamındaki “anam” ve arkadaş anlamındaki "cara” kelimelerinin birleşiminden türemiştir. Keltlerin kültüründe "anam cara”, insanların manevi yönünün gelişmesinde önemli bir olgu olarak görülürdü. Öyle ki “anam cara” yani ruh arkadaşı olmayan kişi kafası olmayan bir bedene benzetilir. Anam cara ruhani rehberlik, yoldaşlık olarak da tanımlanır, Kelt din insanları druidlerin sıkı bağlı oldukları bir gelenekti. Aynı zamanda iki insanın mistik birleşimini, yoldaşlığını da tesis eden bir gelenekti. İnsan ruhunun bir başka ruh ile tamamlanmadan eksik kalacağına inanılıyordu. Söz konusu gelenek iki kişinin sosyal yaşamda ve inançsal dünyada birbirine yardımcı olması, birinin bir diğerine dini rehber olması ve ayrıca sosyal dayanışma kültürünün oluşması durumunu meydana getirir. Kadın ya da erkek ayrımı olmaksızın tesis edilebilen bir ilişki biçimiydi. . Bu anlamda İrlanda’nın Hristiyanlaştığı erken dönemlerde de yeni din içerisinde de kendisini gösterir.

İrlanda’nın Hristiyanlaşması deyince akla günümüz İrlanda kültürünün en güçlü figürlerinden Aziz Patrick gelir. MS 5. Asırda İrlanda’ya gelen Aziz Patrick İrlanda’da Hristiyanlığı yayan ve önemli inançsal otorite olan şahıstır. Günümüzde Aziz Patrick günü İrlanda’nın kültürel bayramlarının en önemlilerindendir. Günümüz İrlandalıları için Aziz Patrick bir milat kabul edilir. Aziz Patrick İrlanda’ya ilk ayak bastığında yüzyıllardır süren pagan gelenekle karşılaştı. Hristiyanların tek ilahına karşın Keltlerin çok tanrılığını gördü.

İrlanda Keltleri Hristiyanlık öncesi pek çok Avrupa halkı gibi, animistik bir inanç dünyasına sahipti ve tabiatta gördükleri nesneleri ve doğa olaylarını manevi varlıklar ya da tanrılar olarak görüyorlardı. Akarsular, denizler, gökyüzü, tepeler her biri ilahi bir ruha sahip olarak algılanıyordu ve inançsal anlamda önemli ritüel pratiklerin sergilendiği, “kutsal mekânın” sınırlarını da çiziyorlardı. Her ne kadar günümüz İrlanda’sı için Katolik bir inanç egemenliğinden söz etsek de diğer Katolik dünyadan farklı olarak eski geleneklerin de yaşatıldığı bir kültüre sahiptirler. Batı dünyasında izleri zaman geçtikçe silinen mistik öğreti ve geleneklerin bazı yansımalarını İrlandalılar yaşatıyorlar.

Anam cara bahsine dönecek olursak, bu kavramı günümüzde hala diri tutan olaylardan birisi 1997 yılında yazılan bir kitaptır. John O'Donohue “Anam Cara: Kelt Dünyasından Manevi Bilgelik” (Anam Cara: Spiritual Wisdom from the Celtic World) ismi taşıyan kitabı hem kadim Kelt kültürünü hem de “anam cara” terimini popülerleştirdi.

Yazar O'Donohue, kaleme aldığı kitapta İrlanda’nın kadim geleneklerinin bazı gizemlerini okurla paylaşıyor. Eski İrlanda inançsal sözlerini, duaları ve bir takım kutsamaları da kullanarak, günümüz kültürü ve insanının içinde yaşattığı “saklı/mistik ilahiliği” dışa vurmayı amaçlamıştır. Kitapta yazar, doğanın ve hayatın döngülerini İrlanda’nın kadim kültüründen yola çıkarak aktarıyor.

Kaynaklar:

Edward C. Sellner: "Soul Friendshio in Early Celtic Monasticism"

John O'Donohue: "Anam Cara: Spiritual Wisdom from the Celtic World"

Onur Köse
Redaktör / 56 Yazı / 430,2K Okunma

| 🌿🐢 Yol, Tarih ve Doğa


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST