Loading

Alacahöyük Hakkında Her Şey

Alacahöyük Giriş Kapısı

Alacahöyük, Türkiye'de bulunan Çorum şehrinin Alaca ilçesinde bulunur. Tam olarak, ilçe merkezinin 15km kuzeybatısındadır. Alacahöyük, kazılar yapılarak ortaya çıkarılan 4 farklı döneme ait yapıları kapsayan Hititlerin en önemli merkezi bölgelerinden birisidir. Tahmin edilen tarihi geçmişi M.Ö 5000'li yıllara kadar dayanır. 


Alacahöyük kuş bakışı görüntüsü

Atatürk'ün şahsen cebinden ödediği 500 TL ile ilk kazı çalışmalarına o dönemlerde başlanarak önemli bulgular elde edilmeye başlanmıştır.

O döneme ait olan evlerin yapıları günümüzdeki evlere benzerlik göstermesi de çok ilginçtir.

İlk Evre: M.Ö 5000 - M.Ö 2600

İlk bulgular M.Ö 3500'lü yıllara götürse de bazı bulgular, tarihi 1500 yıl daha geri götürerek M.Ö. 5000'li yıllara kadar dayandığını gösteriyor. Bu bulgular 3 farklı seramik kaplara dayanıyor. Hakkında daha fazla bilgi ve bulgu olmaması bu evreyle ilgili çok detaylı bilgiye de sahip olmadığımızı gösteriyor. Bu evre bakır çağına denk gelmektedir. Bakır çağında yaşayan insanlar tarafından yapılan; çanaklar, çömlekler, kerpiç, az sayıda mezar ve ince ağaç dallarından yapılan evler bulunmuştur. Evlerin üst kısmı kerpiç, iç kısmı ise sıvalıdır.

Bu çağda yapılar, toprak seviyesinde taşlarla oluşturulan bir temel üzerine kurulan binalardan oluşuyor. Bakır Çağı madenlerin kullanılmaya başlandığı ilk yıllardır. Bu nedenle en fazla kolye, bileklik gibi süsler yapılıyor; ölülerin mezarları için kullanılıyordu. 

Bu dönemde kullanılan silahlar, malzemeler, araçlar-gereçler taşlardan yapılmıştır. 

Alaca'da bu döneme ait bulgular arasında meyve tabakları, maşrapalar ve küpler bulunur. 

İkinci Evre: M.Ö 2500 - M.Ö 2100

İkinci evrede kral ve prens mezarlarına rastlanmıştır. Mezarlarda göze çarpan bulgular; gümüşten yapılan ölü armağanları, altın ve gümüşten yapılan değerli eşyalar. Özellikle mezarın çevresinde bulunan yabani hayvanların kafatasları ve boynuzları görülüyor. Erkeklerde daha çok takı bulunurken kadın mezarlarında o döneme ait silahlara rastlanmıştır.

Hitit Barajı

Çok ilginç olan bulgulardan birisi de Hitit Barajı'dır. 1997 yılında yapılan kazılarda tarım arazilerini sulamak ve kurulan kente içme suyu sağlamak amacıyla baraj inşa edildiğini gösteriyor. Hitit dönemine ait krallardan IV. Tuthaliya'nın çok sayıda baraj yaptırdığı çivi yazılarının bir çok yerinde geçiyor. Ancak bulunan hiyeroglif kitabe adlı çivi yazılı belgeye göre Hitit Barajının büyük kral III. Hattuşili’nin eşi Kraliçe Pudu Hepa tarafından MÖ 1250 yılında Tanrıça Hepat’a ithafen yapıldığını içeren bir yazıt bulunuyor.

Üçüncü Evre: M.Ö 2000 - M.Ö 1200

Bu dönemde Alacahöyük toprakları Hititlere aitti. Hititlere ait çok önemli arkeolojik eserler bulunmuştur. Kenti çevreleyen surlar Hititlerden kalmadır. Sfenksli kapı Hititler döneminde inşa edilmiştir. 

O döneme ait en özgün ve naif sanat eserlerinden birisi de bu sfenksli kapılardır. Sfenkslerin çevreyi kötülüklerden koruduğuna inanılıyordu. Taşlar üzerinde çok ilginç motifler yer alır. Bazı motiflerde müzisyenlerin olduğu görülmüştür. Bu motifler o dönemlerle ilgili bizlere önemli tarihsel geliştirmeler katmaktadır. 

Ayrıca bu döneme ait çivi yazılı tabletler bulunmaktadır.

Hititlerden kalma en önemli bulgulardan birisi de Güneş Kursu'dur. 

Bu dairesel biçim güneşi simgeler. Genelde tunçtan yapılmışlar. Yıldızları konumlarını belirleyerek bir harita gibi kullanıldığı daha sonraları ise dini törenlerde de kullanılmaya başlandığı düşünülüyor.

Dördüncü Evre: M.Ö 650

Bu evrede Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı yaşamıştır. Çok önemli bulgulara rastlanamamıştır. Bu kültürel evrede bu kentin önemi artık kalmamıştır. O döneme ait kalıntılar Ankara müzesinde sergilenmektedir. Çanak-çömlek ve para gibi eşyalar bulunur. 

Emre AKKAYA
Yönetici / 81 Yazı / 2,5M Okunma

1992 Ankara doğumlu. Yazılımcı ve amatör astronom. Araştırmayı ve bilgi paylaşmayı sever..

Talha 12 Haziran 2020 - 21:21:53

Yanıtla

Sözü geçen uygarlık Hitit değil Hatti olması lazım.


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST