Loading

Jeoloji

Jeoloji, inceleme konusunun temelinde dünyadır. Dünyanın yer küre olarak adlandırılan üzerinde yaşadığımız dış kabuğunu oluşturan katı maddesi "taş kürenin" içeriğinin, yapısının, fiziksel özelliklerinin, tarihinin ve yer kabuğunu şekillendiren süreçlerin incelenmesi olan bilim dalıdır.

ÜST